الکل صنعتی برسام موجب جوان شدن پیرزن 90 ساله شد

بر اساس منبع، بازار به نیشکر و باگاس، ذرت، غلات، ملاس و سوخت تقسیم شده است. بخش سوخت های فسیلی بیشترین سهم بازار را در طول دوره پیش بینی در اختیار دارد.

متانول برای پخش منابع بنزین در چندین بازار بنزین در سراسر جهان استفاده می شود. الکل صنعتی برسام استخراج شده از اتیل الکل مصنوعی یا نفت را می توان به راحتی از طریق هیدرولیز اتیلن، که یک پتروشیمی است، تولید کرد.

عواملی که می تواند به نیاز روزافزون به کاهش وابستگی به نفت فسیلی به عنوان منبع مستقیم سوخت نسبت داده شود، نیروی محرکه اصلی بازار متانول است.

بر اساس برنامه کاربردی، بازار به سوخت، مواد واسطه و حلال های شیمیایی، داروها، محصولات مراقبت شخصی، غذا و سایر موارد تقسیم شده است.

بخش واسطه های شیمیایی بیشترین سهم بازار را در طول دوره پیش بینی به خود اختصاص داده است. ایزوپروپیل الکل و بنزیل الکل عمدتاً به عنوان حلال استفاده می شوند. از این حلال، الکل در تولید واسطه های شیمیایی و کودهای شیمیایی نیز استفاده می شود.

بر اساس تجزیه و تحلیل منطقه ای، بازار جهانی الکل صنعتی در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط جهان طبقه بندی می شود.

آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد. منابع مواد خام کشاورزی برای تهیه الکل صنعتی به طور گسترده استفاده می شود.

مانند برنج، ذرت، ارزن و سایر محصولات تقاضا برای دام های کشاورزی برای الکل صنعتی، ابتکارات قوی دولتی، و پروژه های در حال انجام، بازار را در منطقه APAC تقویت می کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.